Artikelen

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

Door Salarisvisie
9 maart 2023
Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever
Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het einde van zijn dienstverband in Nederland in
Lees verder >

Buitengerechtelijke ontbinding arbeidsovereenkomst hield geen stand

Door Salarisvisie
23 februari 2023
Buitengerechtelijke ontbinding arbeidsovereenkomst hield geen stand
Een rechtshandeling kan worden vernietigd als deze onder invloed van een wilsgebrek tot stand is gekomen. Dat kan zijn wegens bedrog of op grond van
Lees verder >

Duur arbeidsovereenkomst

Door Salarisvisie
9 februari 2023
Duur arbeidsovereenkomst
Een procedure voor de rechtbank ging over de vraag of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd tot stand was gekomen. Als de
Lees verder >

Ontslag voor werknemer die werkgever onvoldoende informeerde over nevenwerkzaamheden

Door Salarisvisie
2 februari 2023
Ontslag voor werknemer die werkgever onvoldoende informeerde over nevenwerkzaamheden
De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte geen algeheel nevenwerkzaamhedenverbod. Wel was de werknemer verplicht om nevenwerkzaamheden te
Lees verder >

Eenzijdig wijzigingsbeding

Door Salarisvisie
26 januari 2023
Eenzijdig wijzigingsbeding
Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk wijzigingsbeding een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde wijzigen. Dat kan
Lees verder >

Nieuwe opzet aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie gevaarlijke stoffen

Door Salarisvisie
19 januari 2023
Nieuwe opzet aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie gevaarlijke stoffen
Bij de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) is de regelgeving over de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie herzien.
Lees verder >

Voortgangsbrief werken met of als zelfstandige(n)

Door Salarisvisie
19 januari 2023
Voortgangsbrief werken met of als zelfstandige(n)
De ministers van SZW en van EZK en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een uitgebreide voortgangsbrief over het werken met zelfstandigen en als
Lees verder >

Vernietiging loonsanctie na bezwaar

Door Salarisvisie
24 november 2022
Vernietiging loonsanctie na bezwaar
Bij de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet WIA beoordeelt het UWV of voldoende re-integratie-inspanningen zijn
Lees verder >

In hoger beroep gedeeltelijke toewijzing loonvordering

Door Salarisvisie
24 november 2022
In hoger beroep gedeeltelijke toewijzing loonvordering
Een op staande voet ontslagen werknemer vorderde betaling van loon en van een vergoeding voor niet genoten vakantiedagen van zijn ex-werkgever. De
Lees verder >

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

Door Salarisvisie
3 november 2022
Recht op betaald verlof tijdens ziekte
In een Europese richtlijn is bepaald dat werknemers binnen de EU recht hebben op vakantie met behoud van loon gedurende ten minste vier weken per
Lees verder >
1 2 3 21
Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!