Artikelen

Kamerbrief arbeidsmigratie

Door Salarisvisie
14 september 2023
Kamerbrief arbeidsmigratie
De minister van SZW heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over arbeidsmigratie. De brief is een reactie op een motie waarin het kabinet wordt
Lees verder >

Ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst afgewezen

Door Salarisvisie
14 september 2023
Ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst afgewezen
De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever een arbeidsovereenkomst ontbinden als daar een redelijke grond voor is. In het Burgerlijk Wetboek is
Lees verder >

Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding

Door Salarisvisie
31 augustus 2023
Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding
Bij de beëindiging van de onderneming van een natuurlijke persoon vanwege diens pensionering wordt compensatie van de aan werknemers betaalde
Lees verder >

Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers

Door Salarisvisie
17 augustus 2023
Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers
Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingegaan. Deze wet is bedoeld om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om
Lees verder >

Verzoek voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst

Door Salarisvisie
17 augustus 2023
Verzoek voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
Een procedure voor de kantonrechter betrof een verzoek van een werkgever tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer.
Lees verder >

Conclusie AG in procedure over ontslag op staande voet

Door Salarisvisie
10 augustus 2023
Conclusie AG in procedure over ontslag op staande voet
Het ontslag op staande voet is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De wet geeft beide partijen de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst met
Lees verder >

Verrekening opleidingskosten toegestaan bij niet verplichte scholing

Door Salarisvisie
10 augustus 2023
Verrekening opleidingskosten toegestaan bij niet verplichte scholing
Een werkgever en een werknemer zijn een studiekostenregeling overeengekomen. Volgens deze regeling diende de werknemer een deel van de kosten van een
Lees verder >

Drinken tijdens horecacontrole grond voor ontslag boa

Door Salarisvisie
10 augustus 2023
Drinken tijdens horecacontrole grond voor ontslag boa
Een arbeidsovereenkomst kan door de rechter worden ontbonden als sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst. Uit eerdere
Lees verder >

Nieuwe werkgever aansprakelijk voor pensioenverlies door overstap

Door Salarisvisie
3 augustus 2023
Nieuwe werkgever aansprakelijk voor pensioenverlies door overstap
Een procedure voor Hof Den Haag betrof de vraag of de nieuwe werkgever aansprakelijk was voor het verlies aan extra pensioen door een werknemer als
Lees verder >

Ontslag als bestuurder houdt einde dienstverband in

Door Salarisvisie
3 augustus 2023
Ontslag als bestuurder houdt einde dienstverband in
De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2005 overwogen dat de ontslagneming door de statutair bestuurder in beginsel tot gevolg heeft dat zijn
Lees verder >
1 2 3 26
Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!