Artikelen

Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

Door Salarisvisie
30 maart 2023
Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen in dienst te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een
Lees verder >

Verzamelbesluit pensioenen gewijzigd

Door Salarisvisie
9 maart 2023
Verzamelbesluit pensioenen gewijzigd
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een verzamelbesluit over pensioenen in de loon- en inkomstenbelasting gewijzigd. De wijzigingen betreffen de
Lees verder >

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

Door Salarisvisie
9 maart 2023
Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever
Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het einde van zijn dienstverband in Nederland in
Lees verder >

Wetsvoorstel vereenvoudiging huurtoeslag

Door Salarisvisie
2 maart 2023
Wetsvoorstel vereenvoudiging huurtoeslag
In het coalitieakkoord van het huidige kabinet is afgesproken om de toeslagen op termijn af te schaffen. Een stap in die richting is een hervorming en
Lees verder >

Internetconsultatie fiscale regelingen

Door Salarisvisie
2 maart 2023
Internetconsultatie fiscale regelingen
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een internetconsultatie geopend over fiscale regelingen. Het kabinet heeft het voornemen om voorstellen te
Lees verder >

Buitengerechtelijke ontbinding arbeidsovereenkomst hield geen stand

Door Salarisvisie
23 februari 2023
Buitengerechtelijke ontbinding arbeidsovereenkomst hield geen stand
Een rechtshandeling kan worden vernietigd als deze onder invloed van een wilsgebrek tot stand is gekomen. Dat kan zijn wegens bedrog of op grond van
Lees verder >

Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding

Door Salarisvisie
23 februari 2023
Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding
Een werkgever en een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben een beËindigingsovereenkomst gesloten. Daarin is overeengekomen dat de
Lees verder >

Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

Door Salarisvisie
23 februari 2023
Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen
Uit het buitenland aangeworven werknemers komen op verzoek en onder voorwaarden in aanmerking voor toepassing van de 30%-regeling. De regeling houdt
Lees verder >

Duur arbeidsovereenkomst

Door Salarisvisie
9 februari 2023
Duur arbeidsovereenkomst
Een procedure voor de rechtbank ging over de vraag of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd tot stand was gekomen. Als de
Lees verder >

Afkoopgrens klein pensioen

Door Salarisvisie
9 februari 2023
Afkoopgrens klein pensioen
Pensioenuitvoerders hebben het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. Dat is vastgelegd in de Pensioenwet en in de Wet verplichte
Lees verder >
1 2 3 89
Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!