Artikelen

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

Door Salarisvisie
18 april 2024
Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen
Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over de internationale
Lees verder >

Standpunt Kennisgroep Belastingdienst cafetariaregeling

Door Salarisvisie
18 april 2024
Standpunt Kennisgroep Belastingdienst cafetariaregeling
De Kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst heeft een standpunt gepubliceerd over de ruil van bruto loon voor een vergoeding binnen een
Lees verder >

Loon of schenking?

Door Salarisvisie
18 april 2024
Loon of schenking?
Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking
Lees verder >

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

Door Salarisvisie
18 april 2024
Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit tegen vijf daarin opgenomen maatregelen. Het betreft
Lees verder >

Arbeidsverhouding verstoord door verschil van inzicht over vaccineren

Door Salarisvisie
28 maart 2024
Arbeidsverhouding verstoord door verschil van inzicht over vaccineren
Een internationaal opererend baggerbedrijf heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst met de directeur veiligheid te ontbinden op grond
Lees verder >

Verzoek vernietiging ontslag op staande voet ten onrechte afgewezen

Door Salarisvisie
21 maart 2024
Verzoek vernietiging ontslag op staande voet ten onrechte afgewezen
Ontslag op staande voet is een ingrijpend middel om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Er moet sprake zijn van een dringende reden,
Lees verder >

Is wachttijd werknemer arbeidstijd?

Door Salarisvisie
21 maart 2024
Is wachttijd werknemer arbeidstijd?
De Arbeidstijdenrichtlijn bevat definities van arbeidstijd en rusttijd. Arbeidstijd is de tijd waarin de werknemer werkzaam is, ter beschikking van de
Lees verder >

Hoge Raad stelt vragen aan Hof van Justitie EU over de beoordeling of een substantieel gedeelte van de werkzaamheden in de woonstaat is verricht

Door Salarisvisie
21 maart 2024
Hoge Raad stelt vragen aan Hof van Justitie EU over de beoordeling of een substantieel gedeelte van de werkzaamheden in de woonstaat is verricht
Een inwoner van Nederland heeft van 4 februari tot en met 31 december 2016 gewerkt aan boord van een binnenvaartschip. Het schip is in Nederland
Lees verder >

Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geldt niet voor kleinere werkgevers

Door Salarisvisie
21 maart 2024
Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geldt niet voor kleinere werkgevers
Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in behandeling. De Kamer vraagt zich af of dit wetsvoorstel
Lees verder >

Gerechtvaardigd belang bij voortzetting dienstbetrekking

Door Salarisvisie
21 maart 2024
Gerechtvaardigd belang bij voortzetting dienstbetrekking
In het zogenaamde Xella-arrest heeft de Hoge Raad beslist dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap een voorstel tot beëindiging van de
Lees verder >
Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!