Artikelen

Afkoopgrens klein pensioen

Door Salarisvisie
9 februari 2023
Afkoopgrens klein pensioen
Pensioenuitvoerders hebben het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. Dat is vastgelegd in de Pensioenwet en in de Wet verplichte
Lees verder >

Behandeling wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

Door Salarisvisie
9 februari 2023
Behandeling wetsvoorstel afbouw salderingsregeling
Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling kleinverbruikers is een amendement
Lees verder >

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

Door Salarisvisie
2 februari 2023
Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers
De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime
Lees verder >

Ontslag voor werknemer die werkgever onvoldoende informeerde over nevenwerkzaamheden

Door Salarisvisie
2 februari 2023
Ontslag voor werknemer die werkgever onvoldoende informeerde over nevenwerkzaamheden
De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte geen algeheel nevenwerkzaamhedenverbod. Wel was de werknemer verplicht om nevenwerkzaamheden te
Lees verder >

Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens

Door Salarisvisie
26 januari 2023
Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens
De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de registratie van hypotheekgegevens door het Bureau Kredietregistratie (BKR). Op dit
Lees verder >

Geen recht op WW

Door Salarisvisie
26 januari 2023
Geen recht op WW
De Werkloosheidswet (WW) omschrijft een werknemer als de natuurlijke persoon, die jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, die in een privaat-
Lees verder >

Eenzijdig wijzigingsbeding

Door Salarisvisie
26 januari 2023
Eenzijdig wijzigingsbeding
Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk wijzigingsbeding een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde wijzigen. Dat kan
Lees verder >

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

Door Salarisvisie
26 januari 2023
UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU
De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van
Lees verder >

Nota van wijziging wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens

Door Salarisvisie
26 januari 2023
Nota van wijziging wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens in behandeling. Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de Wet bedrag ineens,
Lees verder >

Nieuwe opzet aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie gevaarlijke stoffen

Door Salarisvisie
19 januari 2023
Nieuwe opzet aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie gevaarlijke stoffen
Bij de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) is de regelgeving over de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie herzien.
Lees verder >
Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!