Directeur / Grootaandeelhouder

Met ingang van 1 januari 2016 is de oude Regeling aanwijzing DGA (directeur/groot aandeelhouder) vervangen door een nieuwe Regeling aanwijzing DGA. Bent u statutair bestuurder van een besloten (of naamloze) vennootschap dan kan de nieuwe regeling aanwijzing DGA invloed hebben.

In zowel de oude als de nieuwe regeling staat centraal de regeling aan de hand waarvan kan worden bepaald hoe een statutair bestuurder van een vennootschap voor de werknemersverzekeringen dient te worden aangemerkt. Dient de statutair bestuurder te worden gekwalificeerd als werknemer, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, dan wel dient hij/zij te worden betiteld als DGA?

Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor de werknemersverzekeringen is de gezagsverhouding een belangrijke graadmeter. Kan een voor de vennootschap werkzame statutair bestuurder zonder zijn/haar medewerking worden ontslagen? Zo ja, dan is een gezagsverhouding aanwezig en geldt de statutair bestuurder als werknemer voor de werknemersverzekeringen. Zo nee, dan ontbreekt een gezagsverhouding.

Bij het ontbreken van een gezagsverhouding is geen sprake van een arbeidsovereenkomst in de zin van de werknemersverzekeringen. Gevolg hiervan is dat de DGA niet verplicht is verzekerd voor de werknemersverzekeringen (Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Werkloosheidswet). Dit maakt dat voor de DGA geen premies worden afgedragen en dat de DGA op zijn/haar beurt geen beroep op bedoelde verzekeringswetten kan doen.

Ingeval de bestuursfunctie middels een rechtspersoon (bijvoorbeeld een persoonlijke houdstervennootschap) wordt uitgeoefend, wordt ten aanzien van de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen gekeken naar de natuurlijke persoon die de feitelijke werkzaamheden verricht.

Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!