DOWNLOAD: Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Als werkgever of uitkeringsinstantie houdt u loonheffingen in op uw loon of uitkering van de medeweker. Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de inhouding moet u als werkgever of uitkeringsinstantie de persoonlijke gegevens van de werknemer registreren. Met dit formulier geeft de werknemer deze gegevens op. Tevens geeft de werknemer op dit formulier aan of er sprake moet zijn van wel of niet toepassen van de zgn. loonheffingskorting . Bij elke verandering in het wel of niet toepassen zal een nieuw formulier moeten worden ingevuld.

Download hier het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!