Hoe maak je een salarisstrook?

Elke maand moet er een salarisstrook gemaakt zijn en voor veel ondernemers is dit iedere maand een uitdaging. Een salarisstrook wordt ook wel een loonstrook genoemd. Een werknemer kan hierop zien wat het loon is en hoe het loon is opgebouwd.

Waarom maak je een salarisstrook?

De wet verplicht een werkgever om een salarisstrook aan een werknemer te geven. Veel werkgevers kiezer ervoor om maandelijks een salarisstrook te geven aan de werknemer, maar de salarisstrook hoeft niet elke maand gegeven te worden. Wanneer moet je wel een salarisstrook geven?

 • Bij de eerste betaling
 • Bij iedere uitbetaling van het salaris die afwijkend is aan de vorige

Aan het eind van een jaar moet de werkgever een jaaropgave geven aan de werknemer(s). Veel werkgevers kiezer ervoor om de jaaropgave te combineren met de salarisstrook van december.

Hoe maak je een salarisstrook?

Veel bedrijven in Nederland kiezen ervoor om gebruik te maken van een (online) software om de salarisstroken te maken. In deze software is het grotendeels geautomatiseerd en dat levert de werkgever tijdsbesparing op. Deze gemaakte salarisstrook wordt veelal digitaal verstuurd. Het kan ook zijn dat de werknemer toegang heeft tot een online portal waarin zij inzagen krijgen tot hun salarisstrook.

Online inzien van een salarisstrook

In het portal kan de werknemer zijn of haar eigen salarisstroken inzien en eventueel ook downloaden. De werknemer kan via desktop, tablet of smartphone inloggen in de portal en heeft daarmee eenvoudig toetang tot alle actuele salarisinformatie. Als een werknemer via een portal de salarisstroken wilt aanbieden, moet de werknemer de salarisstrook kunnen downloaden en opslaan. Zo zorgt de werkgever ervoor dat de werknemer altijd later nog de salarisstrook kan inzien (ook wanneer hij of zij niet meer in dienst is).

Wat staat er op een salarisstrook?

Er zijn een aantal verplichte gegevens die vermeld moeten staan op een salarisstrook, denk hierbij aan het bruto- en nettoloon. Alle gegevens die van belang zijn voor het vaststellen van een mogelijke uitkering moeten vermeld staan op een salarisstrook. De vormgeving van de salarisstrook is vrij om zelf te bepalen, zolang de verplichte gegevens erop staan.

Verplichte gegevens op een salarisstrook

 • Het in geld uitgedrukte brutoloon.
 • De samenstelling van het bruto- of nettoloon. Voorbeelden hiervan zijn: het basisloon, prestatiebeloning, provisie, toeslagen, premies, garantieloon, etc.
 • De ingehouden bedragen op het loon. Voorbeelden hiervan zijn: pensioenpremie, werknemersbijdrage voor het privégebruik van de bedrijfsauto, loonbelasting/volksverzekeringen, etc.
 • Het aantal arbeidsuren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst.
 • De periode waarover de vakantiebijslag betaald is.
 • Het wettelijke minimumloon dat voor deze werknemer geldt.
 • De naam van werkgever en de werknemer (of uitkeringsgerechtigde)

Niet verplichte gegevens die vermeld kunnen worden op een salarisstrook

 • Het burgerservicenummer van deze werknemer.
 • Het loon voor de werknemersverzekeringen.
 • Het aantal verloonde uren.
 • De werknemersverzekeringen waar deze werknemer voor verzekerd is.
 • Het belastbare loon.
 • Of de werkgever de loonheffingskorting zoals bedoeld in de loonstaat heeft toegepast.
 • Het loon voor de Zvw.
 • De verrekende arbeidskorting.

 

Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!