Artikelen

Hoe maak je een salarisstrook?

Door Salarisvisie
27 december 2021
Hoe maak je een salarisstrook?
Elke maand moet er een salarisstrook gemaakt zijn en voor veel ondernemers is dit iedere maand een uitdaging. Een salarisstrook wordt ook wel een loonstrook genoemd. Een werknemer kan hierop zien wat het loon is en hoe het loon is opgebouwd. Waarom maak je een salarisstrook? De wet verplicht een werkgever om een salarisstrook aan […]
Lees verder >

Belastingheffing in box 3

Door Salarisvisie
11 november 2021
Belastingheffing in box 3
Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in
Lees verder >

Aanwijzing DGA

Door Salarisvisie
23 december 2019
1. Belang aanwijzing DGA Een directeur-grootaandeelhouder (“DGA”) is enerzijds een aandeelhouder van de vennootschap en anderzijds heeft hij een dienstbetrekking met de vennootschap waarvan hij aandeelhouder is. Doordat een DGA een dienstbetrekking heeft is de vraag of een DGA kan worden aangemerkt als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen (ZW, WW en WIA). Indien […]
Lees verder >

Toepasselijkheid CAO

Door Salarisvisie
23 december 2019
De toepasselijkheid van een collectieve arbeidsovereenkomst (“cao”) Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst tussen (verenigingen van) werkgevers enerzijds en een of meer werknemersverenigingen (vakbonden) anderzijds, waarin onder meer arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld die bij individuele arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen.Het belangrijkste gevolg van toepasselijkheid van een cao is dat de bepalingen in de betreffende cao […]
Lees verder >

De arbeidsovereenkomst

Door Salarisvisie
23 december 2019
1. Duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Als werkgever heb je bij het aangaan van een dienstverband met een werknemer de mogelijkheid om te kiezen tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of voor onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen periode verstrijkt. De arbeidsovereenkomst hoeft niet te worden […]
Lees verder >

De 7 essentiële stappen bij ziekte van een werknemer

Door Salarisvisie
11 november 2016
De 7 essentiële stappen bij ziekte van een werknemer
Iedereen is erbij gebaat dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Daarom zet de Wet verbetering Poortwachter druk op de ketel. Een duidelijk stappenplan verplicht u om werk te maken van duurzame inzetbaarheid. Handig overzicht Poortwachter Dit zijn de 7 essentiële stappen: Dag 1 : claimbeoordeling Heeft u een verzuimprotocol […]
Lees verder >

Directeur / Grootaandeelhouder

Door Salarisvisie
17 oktober 2016
Met ingang van 1 januari 2016 is de oude Regeling aanwijzing DGA (directeur/groot aandeelhouder) vervangen door een nieuwe Regeling aanwijzing DGA. Bent u statutair bestuurder van een besloten (of naamloze) vennootschap dan kan de nieuwe regeling aanwijzing DGA invloed hebben. In zowel de oude als de nieuwe regeling staat centraal de regeling aan de hand […]
Lees verder >

Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS

Door Salarisvisie
17 oktober 2016
Voorstel van wet tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies) De WAS is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet […]
Lees verder >

Regeling Kennismigratie

Door Salarisvisie
17 oktober 2016
Een kennismigrant is een immigrant van buiten de EU (incl. Zwitserland) die toestemming heeft om in een land te werken op basis van zijn of haar (wetenschappelijke) kennis. Onder bepaalde voorwaarden is hiervoor geen werkvergunning nodig. Nederland heeft een eigen regeling voor het toelaten van deze hoogopgeleide (kennis)migranten. De kennismigrantenregeling zorgt ervoor dat bedrijven makkelijker […]
Lees verder >
Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!