Kennisbank

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 Per 1 juli 2020 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,6 procent. Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2020: Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag 21 jaar en ouder 100 % 1.680,00 387,70 77,54 20 jaar 80 % 1.344,00 310,15 62,03

Lees verder »

Aanwijzing DGA

1. Belang aanwijzing DGA Een directeur-grootaandeelhouder (“DGA”) is enerzijds een aandeelhouder van de vennootschap en anderzijds heeft hij een dienstbetrekking met de vennootschap waarvan hij aandeelhouder is. Doordat een DGA een dienstbetrekking heeft is de vraag of een DGA kan worden aangemerkt als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen (ZW, WW en WIA). Indien

Lees verder »

Toepasselijkheid CAO

De toepasselijkheid van een collectieve arbeidsovereenkomst (“cao”) Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst tussen (verenigingen van) werkgevers enerzijds en een of meer werknemersverenigingen (vakbonden) anderzijds, waarin onder meer arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld die bij individuele arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen.Het belangrijkste gevolg van toepasselijkheid van een cao is dat de bepalingen in de betreffende cao

Lees verder »

De arbeidsovereenkomst

1. Duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Als werkgever heb je bij het aangaan van een dienstverband met een werknemer de mogelijkheid om te kiezen tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of voor onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen periode verstrijkt. De arbeidsovereenkomst hoeft niet te worden

Lees verder »

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 Per 1 juli 2019 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,23 procent. Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2019: Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag 21 jaar en ouder 100 % 1.635,60 377,45 75,49 20 jaar 80 % 1.308,50 301,95 60,39

Lees verder »

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2019: Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag 22 jaar en ouder 100 % 1.615,80 372,90 74,58 21 jaar 85 % 1.373,45 316,95 63,39 20 jaar 70 % 1.131,05 261,05 52,21 19 jaar

Lees verder »

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,03 procent. Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2018: Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag 22 jaar en ouder 100 % 1.594,20 367,90 73,58 21 jaar 85 % 1.355,05 312,70 62,54

Lees verder »

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2018: Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag 22 jaar en ouder 100 % 1.578,00 364,15 72,83 21 jaar 85 % 1.341,30 309,55 61,91 20 jaar 70 % 1.104,60 254,90 50,98 19 jaar

Lees verder »

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2017: Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag 22 jaar en ouder 100 % 1.565,40 361,25 72,25 21 jaar 85 % 1.330,60 307,05 61,41 20 jaar 70 % 1.095,80 252,85 50,58 19 jaar 55 % 860,95 198,70 39,74 18

Lees verder »

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2017: Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag 23 jaar en ouder 100 % 1.551,60 358,05 71,61 22 jaar 85 % 1.318,85 304,35 60,87 21 jaar 72,5 % 1.124,90 259,60 51,92 20 jaar 61,5 % 954,25 220,20 44,04 19

Lees verder »
Scroll naar top