Regeling Kennismigratie

Een kennismigrant is een immigrant van buiten de EU (incl. Zwitserland) die toestemming heeft om in een land te werken op basis van zijn of haar (wetenschappelijke) kennis. Onder bepaalde voorwaarden is hiervoor geen werkvergunning nodig.

Nederland heeft een eigen regeling voor het toelaten van deze hoogopgeleide (kennis)migranten. De kennismigrantenregeling zorgt ervoor dat bedrijven makkelijker hoogopgeleide werknemers van buiten Europa kunnen aannemen. Voorwaarde is wel dat deze werknemers waardevol zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt door hun bijzondere of specialistische kennis en/of vaardigheden. Hierdoor hoeft er voor hen geen tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf.

Om als kennismigrant aan de slag te gaan in Nederland, wordt een aanvraag voor een verblijfsvergunning en machtiging tot voorlopig verblijf (MVV; bij verblijf langer dan 3 maanden) ingediend bij de IND. Voorwaarde is wel dat er een arbeidsovereenkomst is en dat de kennismigrant over een geldig paspoort/ID-kaart beschikt.

Op de verblijfsvergunning voor kennismigranten komt de aantekening ‘Tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist. Andere arbeid niet toegestaan’ te staan. Deze aantekening betekent dat de kennismigrant uitsluitend als kennismigrant mag werken.

Aan het in dienst nemen van een kennismigrant, zijn de volgende inkomstencriteria van 2016 verbonden:

  • € 4.240 bruto per maand voor kennismigranten van 30 jaar en ouder (excl. 8% vakantietoeslag);
  • € 3.108 bruto per maand voor kennismigranten jonger dan 30 jaar (excl. 8% vakantietoeslag);
  • € 2.228 bruto per maand voor kennismigranten jonger dan 30 jaar die in Nederland afgestudeerd zijn en die binnen 1 jaar een kennismigrantenvergunning krijgen/aanvragen (excl. 8% vakantietoeslag).

Vorenstaande bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Een kennismigrant die 29 jaar is en een contract voor langere tijd tekent, krijgt ook na zijn 30e het salaris uitbetaald waarmee hij op zijn 29e is gestart.

Een financieel voordeel voor de kennismigrant is de 30% regeling. Bij goedkeuring hiervan ontvangt de migrant 30% van zijn of haar loon belastingvrij.

Eventuele nadere uitleg is te vinden op;

https://www.rijksoverheid.nl/

Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!