Een Schenking aan het goede doel of een Kerstpakket ?

Er zijn werknemers die liever een schenking aan het goede doel willen doen dan dat zij een kerstpakket ontvangen. Als u als werkgever hiermee akkoord gaat, moet u e.e.a. vooraf regelen en bovendien moet u als werkgever het goede doel kiezen, de werknemer mag dat niet zelf doen.

 

Werkgevers die hun werknemers de mogelijkheid bieden om af te zien van hun kerstpakket in ruil voor een schenking aan het goede doel, moeten met twee zaken rekening houden. Alleen als aan deze twee voorwaarden voldaan wordt, is de schenking aan het goede doel onbelast voor zowel de werkgever als de werknemer:

  • De schenking moet vooraf geregeld worden. De werkgever mag dus niet na het verstrekken van het pakket de waarde alsnog onbelast aan een goed doel schenken.
  • De werkgever moet bepalen aan welk goed doel de schenking ten goede komt.

Het is dus van belang dat werkgevers op tijd beginnen met het regelen van deze mogelijkheid.

Belast loon of eindheffing

Verstrekt u wel een kerstpakket dan heeft u met fiscale spelregels te maken en zijn er twee mogelijkheden:

  • de waarde aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte (WKR);
  • de waarde bij het loon van de werknemer tellen en belasten.

Bij het onderbrengen van het kerstpakket in de vrije ruimte (WKR) moet de werkgever wel rekening houden met de grens van 1,2% van de fiscale loonsom (WKR). Wordt de grens overschreden, dan betaal je als werkgever 80% eindheffing over het meerdere. In de praktijk zijn er bijna geen werkgevers die de kerstpakketten bij het loon van de werknemers belasten, omdat de werknemers dan zelf moeten meebetalen aan hun kerstpakket.

Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!