Artikelen

Aaanpassing bedragen en percentages SZW

Door Salarisvisie
27 juni 2024
Aaanpassing bedragen en percentages SZW
Per 1 juli 2024 worden verschillende bedragen en percentages in de SZW-wet- en regelgeving herzien. De minister van SZW heeft een mededeling
Lees verder >

Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Door Salarisvisie
20 juni 2024
Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
De minister van SZW heeft een wetsvoorstel voor een verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen ter consultatie
Lees verder >

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Door Salarisvisie
16 mei 2024
Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht schriftelijk is overeengekomen en voor beide partijen
Lees verder >

UWV heeft terecht geen loonsanctie opgelegd

Door Salarisvisie
8 mei 2024
UWV heeft terecht geen loonsanctie opgelegd
Wanneer bij de behandeling van de aanvraag voor een uitkering op grond de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) blijkt dat de werkgever
Lees verder >

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

Door Salarisvisie
25 april 2024
Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met een extra verhoging van het wettelijke minimumloon per 1 juli 2024 verworpen. De reguliere halfjaarlijkse
Lees verder >

Hoge Raad stelt vragen aan Hof van Justitie EU over de beoordeling of een substantieel gedeelte van de werkzaamheden in de woonstaat is verricht

Door Salarisvisie
21 maart 2024
Hoge Raad stelt vragen aan Hof van Justitie EU over de beoordeling of een substantieel gedeelte van de werkzaamheden in de woonstaat is verricht
Een inwoner van Nederland heeft van 4 februari tot en met 31 december 2016 gewerkt aan boord van een binnenvaartschip. Het schip is in Nederland
Lees verder >

Kamervragen oplopende AOW-leeftijd

Door Salarisvisie
14 maart 2024
Kamervragen oplopende AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de ontwikkeling van de gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd. De minister voor Armoedebeleid,
Lees verder >

Tussengeschoven Cypriotische vennootschap was niet de werkgever

Door Salarisvisie
14 maart 2024
Tussengeschoven Cypriotische vennootschap was niet de werkgever
Welke socialezekerheidswetgeving van toepassing is op een werknemer, die zijn werkzaamheden in meerdere landen van de EU en de EVA verricht, wordt
Lees verder >

Geen recht op faillissementsuitkering

Door Salarisvisie
7 maart 2024
Geen recht op faillissementsuitkering
Voor de toepassing van de Werkloosheidwet (WW) geldt als werknemer de natuurlijke persoon, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die in
Lees verder >

Recht op WW-uitkering na herstel arbeidsovereenkomst

Door Salarisvisie
22 februari 2024
Recht op WW-uitkering na herstel arbeidsovereenkomst
De kantonrechter heeft het verzoek van een werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer toegewezen. De arbeidsovereenkomst is
Lees verder >
1 2 3 16
Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!