Artikelen

Belastinguitstel door herinvesteringsreserve

Door Salarisvisie
14 november 2019
Belastinguitstel door herinvesteringsreserve
Verkoopt u een bedrijfsmiddel voor een hogere prijs dan het bedrag waarvoor het in de boeken staat, dan moet u over het verschil belasting betalen.
Lees verder >

Controleer uw hypotheek(rente)

Door Salarisvisie
14 november 2019
Controleer uw hypotheek(rente)
Gezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de
Lees verder >

Heeft u een pensioentekort?

Door Salarisvisie
14 november 2019
Heeft u een pensioentekort?
Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een lijfrenteverzekering en/of banksparen aftrekbaar. De aftrekbare premie of inleg
Lees verder >

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

Door Salarisvisie
14 november 2019
Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?
Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen
Lees verder >

Afkoop pensioen in eigen beheer?

Door Salarisvisie
14 november 2019
Afkoop pensioen in eigen beheer?
Tot eind 2019 heeft u de mogelijkheid om een in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening fiscaal vriendelijk af te kopen. Dat gebeurt door eerst de
Lees verder >

Genietingstijdstip loon

Door Salarisvisie
7 november 2019
Genietingstijdstip loon
Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar
Lees verder >

Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

Door Salarisvisie
7 november 2019
Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter invoering van een minimumtarief voor zzp’ers ter consultatie
Lees verder >

AOW-leeftijd blijft 67 jaar en drie maanden in 2025

Door Salarisvisie
7 november 2019
AOW-leeftijd blijft 67 jaar en drie maanden in 2025
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd in het jaar 2025 67 jaar en
Lees verder >

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Door Salarisvisie
7 november 2019
Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen
De premiesystematiek van de Werkhervattingskas (Whk) voor startende werkgevers wordt per 1 januari 2020 aangepast. Dat is het gevolg van een arrest
Lees verder >

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020 definitief

Door Salarisvisie
7 november 2019
Bedragen kinderopvangtoeslag 2020 definitief
De eerder gepubliceerde geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020 zijn inmiddels definitief vastgesteld. De bedragen zijn als
Lees verder >
Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!