Onderzoek gevolgen verhoging AOW-leeftijd voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd voor private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheden voor oudere zelfstandigen in zware beroepen om zich te verzekeren. Er is sprake van een AOW-hiaat als een zelfstandige een AOV heeft afgesloten en er een onverzekerde periode ontstaat door verhoging van de AOW-leeftijd ten opzichte van de in de verzekering opgenomen einddatum. Dekking tot de verhoogde AOW-leeftijd valt niet onder de polisvoorwaarden. Wel kunnen verzekerden het AOW-hiaat voorkomen door hun verzekering aan te passen. Dat geldt niet voor verzekerden van wie de uitkeringen zijn ingegaan.

Verzekeraars hanteren voor een AOV een maximum acceptatieleeftijd, die veelal vijf jaar voor de maximale eindleeftijd ligt. De eindleeftijd ligt vaak bij 60 jaar. Bij het overschrijden van de acceptatieleeftijd kan de zelfstandige zich niet meer verzekeren. Ook na de eindleeftijd is de zelfstandige niet meer verzekerd. Het arbeidsongeschiktheidsrisico is groot, waardoor de premie nagenoeg onbetaalbaar zou worden. Voor specifieke beroepen bestaan AOV’s tot de AOW-leeftijd. Deze verzekeringen hebben vaak een relatief hoge premie, een beperkte dekking of beperkende voorwaarden. Uitbreiding van de vrijwillige verzekering bij het UWV zou een mogelijkheid kunnen zijn om de verzekerbaarheid van zelfstandigen te vergroten.

De minister merkt op dat hij het wenselijk vindt dat mensen in zware beroepen al vroeg in hun loopbaan nadenken over de vraag of er mogelijkheden zijn om over te stappen naar een minder belastend beroep.

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat er een verplichte AOV komt voor zelfstandigen. Een verplichte AOV zal vermoedelijk de AOW-leeftijd als eindleeftijd hanteren. Dat geldt naar verwachting ook voor oudere zelfstandigen in zware beroepen. Voor deze groep is het nu lastig om zich te verzekeren tot de AOW-leeftijd. Omdat sociale partners werken aan een voorstel voor deze verzekering gaat de minister niet in op de uitwerking van een verplichte AOV.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | publicatie | 2019-0000171462 | 05-12-2019
Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!