Voorgenomen wijziging Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

De minister van SZW is voornemens het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten te wijzigen. In verband met achterstanden in de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid komen er tijdelijke regels voor het beoordelen van de mate van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid.

Voor het recht op een WIA-uitkering dient de mate van arbeidsongeschiktheid te worden vastgesteld. Deze vaststelling vindt plaats op basis van een theoretische en een praktische schatting. De eerste schatting is een beoordeling van wat de werknemer in theorie met arbeid kan verdienen. De tweede is een beoordeling op basis van de arbeid, die de werknemer na het intreden van de arbeidsongeschiktheid verricht.

Voor werknemers, die inkomen uit arbeid genieten op het moment van de WIA-beoordeling, blijft de theoretische schatting achterwege als de mate van arbeidsongeschiktheid op grond van een praktische beoordeling kan worden bepaald. Deze maatregel moet eraan bijdragen dat de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid voor alle betrokkenen inzichtelijker wordt. De maatregel is tijdelijk en geldt voor de duur van drie jaar. De beoogde ingangsdatum is 1 juli 2024. De verwachting is dat na afloop van deze termijn de wachttijden en achterstanden van sociaal-medische beoordelingen zal zijn afgenomen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | 2024-0000024472 | 01-02-2024
Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!