Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2017: Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag 23 jaar en ouder 100 % 1.551,60 358,05 71,61 22 jaar 85 % 1.318,85 304,35 60,87 21 jaar 72,5 % 1.124,90 259,60 51,92 20 jaar 61,5 % 954,25 220,20 44,04 19…

Directeur / Grootaandeelhouder

Met ingang van 1 januari 2016 is de oude Regeling aanwijzing DGA (directeur/groot aandeelhouder) vervangen door een nieuwe Regeling aanwijzing DGA. Bent u statutair bestuurder van een besloten (of naamloze) vennootschap dan kan de nieuwe regeling aanwijzing DGA invloed hebben. In zowel de oude als de nieuwe regeling staat centraal de regeling aan de hand…

Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies) De WAS is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet…

Regeling Kennismigratie

Een kennismigrant is een immigrant van buiten de EU (incl. Zwitserland) die toestemming heeft om in een land te werken op basis van zijn of haar (wetenschappelijke) kennis. Onder bepaalde voorwaarden is hiervoor geen werkvergunning nodig. Nederland heeft een eigen regeling voor het toelaten van deze hoogopgeleide (kennis)migranten. De kennismigrantenregeling zorgt ervoor dat bedrijven makkelijker…

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2016: Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag 23 jaar en ouder 100 % 1.537,20 354,75 70,95 22 jaar 85 % 1.306,60 301,55 60,31 21 jaar 72,5 % 1.114,45 257,20 51,44 20 jaar 61,5 % 945,40 218,15 43,63 19…